Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
2. EL MAKİNELER »  Delik Makinası  »  Delik Makinesi , Çoklu Delik Makinası Ozan Makina Market
Delik Makinesi , Çoklu Delik Makinası Ozan Makina Market
Ürün Adı Delik Makinesi , Çoklu Delik Makinası Ozan Makina Market
Marka
Ürün Kodu
Fiyatı
Durumu 2. El
 Sepete Ekle
Genel Özellikler

DELİK MAKİNASI OZAN MAKİNE ÜRÜN LİSTESİ VE ÖZELLİKLERİ:

Delik Makinası , Çoklu Delik Makinesi

Delik makinası mobilya ve marangoz makinaları gurubundadır.Özellikle mobilya üreticileri tarafından kullanılmakta ve büyük ölçüde kolaylık ve hız katmaktadır.Günümüzde üretim hacminin çok önemli olduğu tartışılmaz.Mobilya sanayiinin de seri üretimlerde üretici kapasitesini artırmak hem maliyeti hemde iş gücünü azaltmaktadır.Bu kapasite artımı satışı etkilemekte ve kaliteyi artırmaktadır.

Çoklu delik makinesi aynı anda birden fazla deliğin daha standart ve temiz ölçülerde delinmesi de ayrıca tas menteşe, çektirme yuvaları, özel sandalye kolçak ve kayıtbirleştirmelerinde kullanılır. Makine özellikle seri üretim yapan fabrikalarda çok kullanılır.

Tablalı mobilya üretiminde özelikle yerinde montaj yapılacak mobilyalarda işlemkolaylığı gibi nedenlerle, kavelalı birleştirme tipi, modüler mobilya üretiminde en çokkullanılan birleştirme türüdür. Dolap tipi üretimde, kavelalı birleştirme tipininuygulanabilmesi için, dolap elemanın konumuna bağlı olarak, tablaların yüzeylerinde ve alınkısımlarında, genişliğe bağlı olarak en az iki olmak üzere diziler halinde delikler açmakgerekmektedir. Delikler kavelanın takılabilmesi için aynı doğrultuda olmalıdır. Bunundışında, mobilyada kullanılan yardımcı geçlerin mobilyaya takılmasında, havşalı vidadeliklerinin standart olarak delinmesi gerekir.Özellikle seri üretim yapan işletmelerde bu delikleri tek tek delmek çok büyük zamanve işçilik kaybına neden olur. Çoklu delik makineleri bu zaman ve işçilik kaybını önler. Kısazamanda hatasız bir şekilde delme işlemlerini yapar. Çoklu delik makineleri motor vekovanların bulunduğu düzeneğin hareket etmesi nedeniyle hem yatay hem de dikey delikdelme işlemlerinde kolaylıkla kullanılabilir 

 

Tanımı ve Önemi

Makine, esasen, yan yana belirli aralıklarla dizilmiş matkap grubundan ve parçanınmakine tablası üzerinde sıkılmasını sağlayan pnomatik sıkma düzeninden oluşmaktadır. İki matkap arasındaki mesafe sabit olup makine modeline göre değişmekle birlikte 32mm’ dir. Dolayısıyla, iki delik ekseni arasında oluşturulabilecek en kısa mesafe 32 mm dirBundan başka, iki delik arasında bırakılabilecek mesafe 32’ nin katlarışeklindedir. Makinedeki matkap sayısı, modele göre değişebilmekle beraber 25–35 adetarasındadır. Bu durumda işlenebilir tabla genişliği, bu sayının iki ucu arasındaki mesafedir. Yukarıda bahsedilen çoklu delik makinesi ile cumbalara delik delebilmek için, matkapsırasının pozisyonunun yatay konuma getirilmesi gerekmektedir. Makinenin kullanım ömrüboyunca bu pozisyon değişiklikleri ile yatakların bozulacağı ve bu nedenle işlemhassasiyetinin azalacağı düşünülebilir. Düşünülen bu sakıncaya bağlı olarak, yüzey vecumba deliklerini aynı anda yapan makineler geliştirilmiştir. Ayrıca, tas menteşe yuvası,çektirme yuvaları açma gibi ilave işlemler de gerçekleştirilebilir.Bu avantajın yanı sıra, bu makinelerle, yüzeyin sadece dış kenarlarına ve dışkenarlarından 40 mm içeriye kadar delik delinebilir. Ayrıca, tabla genişliği de makinegenişliği ile sınırlıdır.

 Çeşitleri

Bu tür makinelerle, tablalara aynı anda dört yüzlü olarak delik delmek mümkün olup,modellere bağlı olarak tabla yüzeyine göre eğik ve yatay doğrultuya göre eğik delme işlemiyapılabilir. Makine ayarlandıktan sonra aynı sıradaki tüm delikler bir seferde delindiğindençıktı miktarı çok yüksektir ve bu yüzden büyük ölçekli işletmeler için uygundur.Bu tür makineleri, makine özelliğine ve tablalardaki delik delme durumuna göre dörtgruba ayırabiliriz.

 Sadece yatay delikleri delen makineler

 Sadece dikey delikleri delen makineler

 Yatay ve dikey ayarlanabilen makineler

 Eşanlı olarak yatay ve dikey gruplarını çalıştırabilen makineler

İki baştan yatay grubun 45 dereceye kadar eğim verilebilmesi ile gönye–burun birleştirmeler için eğik delikler delmek mümkün olabilir. Bazı modellerde, alt ve üst dikey grupları veya hepsi döndürülerek doğrusallığı değiştirilebilmektedir.

 

 Makinenin Kısımları

 Gövde

Makinenin tüm parçalarını üzerinde taşıyan kısmıdır. Sarsıntıyı önlemek amacıyla makine taban kısımlarından atölyenin tabanına beton cıvatalarıyla bağlanır.

 Tabla

Dökme demirden yapılmış olan makine tablası yatay olarak gövdeye bağlanır. Tabla hareketsizdir. Tabla üzerinde bulunan başlıca eklenti ve kısımlar şunlardır.

 Kızaklı siperler

Çeşitli genişliklerdeki iş parçaları bu siperlere dayanarak iş parçasının sağa sola hareketini engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Üzerlerinde stop lama parçaları bulunmaktadır. Lamalar alyan vida ile tablaya bağlanarak ayar yapılır. Bu ayar sayesinde iş parçasının delim işlemi sırasında sağa sola hareketi engellenir.

 Baskı takozları

Basınç takozları makine tablası üzerindedir. Tabla üzerine konulan iş parçasını delmeişlemi sırasında kaymaması için basınçlı hava yardımıyla sabitler. Ayak pedalına basıldığızaman pnomatik olarak parça üzerine her biri 50 kg’ lik bir kuvvetle parçayı sabitlemeyeçalışır. Baskı takozları sağa sola, ileri geri hareketlidir, iş parçasının genişliğine, boyuna vekalınlığına göre ayarlanır. Makinenin ön kısmında bir pedal yardımı ile çalışır. Pedala basıldığında takozlar aşağı inerek parçayı sabitlemiş olur. Pedaldan ayağınızıkaldırdığınızda takozlar kalkarak parçayı serbest bırakır. Bu takozların çalışması içinkompresörün daha önceden çalıştırılması şarttır. Takozların bağlı bulunduğu düzenek ileri geri ayarlanabilir.

 Motor

Makinede güç aktarımını sağlayan kısımdır. Motor kovanların bulunduğu şanzımanadirekt bağlıdır. Şanzıman içerisinde yan yana dizili dişliler motorun dönmesiyle harekete geçerek biri sağa biri sola döner. Bu dişlilerin her birine bir kovan bağlıdır. Bu kovanlara damatkaplar istenilen sıklığa göre takılır.

 

Motor dişlisi Kovan dişlileri

Dişli hareketinden dolayı makineye takılacak matkaplar dönüş yönüne göre sağ ve sololmak üzere ikiye ayrılır. Sağa dönen kovanlara sağ kesicili matkap, sola dönenkovana sol kesicili matkap takılır.

 Kovanlar

Çoklu delik makineleri isimlerini üzerinde bulunan kovan sayılarına göre almaktadır.21’li çoklu delik makinesi, 26’lı çoklu delik makinesi olmak üzere iki çeşittir. Anlaşıldığıüzere bazı makinelerde 21 tane, bazılarında ise 26 tane kovan bulunmaktadır. İki kovan arası32 mm’ dir. Kovanlara 1–40 mm çapında matkap bağlamak mümkündür. Ancak bumatkaplar özel matkaplardır. Matkapların delik çapları ister 3 mm ister 18 mm olsunkovanlara takılan kısımları 10 mm çapında olmak zorundadır. Bunun nedeni ise makineüzerinde kovan sayısını artırmak amacıyla kovanların mandrene takılmasıdır. Matkaplarınkovanlara sıkılması alyan anahtarlarla sağlanmaktadır. Kovanların dönme hareketi motorabağlı olan ana mil çevresine yerleştirilmiş olan dişli sistem sayesinde sağlanmaktadır.

Kovanların ileri geri, aşağı yukarı hareketini sağlayan iki tane mil bulunmaktadır. Buhareket sayesinde makinede 0-8 cm derinliğinde delik delmek mümkündür.

 

Makinenin Sayısal Özellikleri

Delik delme sayısı 21–26

Delik aralığı 32 mm

Delme çapı 0–80 mm

Delme pozisyonu 0–45–90

Matkap devri 2800 dev / dak

Motor gücü 1,5 kw

Gerekli hava basıncı 6 Bar

Tabla ebadı 102x43 cm

 

Kullanımı ve Bakımı

Çoklu delik makinesinde işlem yapmak için aynı işlem görecek iş parçaları makineyanına istif edilir. İş parçalarından bir tanesi markalanır. Delik çapına uygun matkap makinekovanına markalamaya uygun olarak aralıklar ile takılır. Delik derinliği ve merkezimarkalamaya uygun olarak yapılır. Kompresör çalıştırılarak baskı takozları için gereklibasınç sağlanır. Makine tablasındaki kızaklı siperler ayarlanarak sabitlenir. Baskıtakozlarının yükseklikleri ayarlanarak sabitlenir. Baskı tarakları ayak pedalı ile denenerekparçayı sabitledikleri kontrol edilir. Makine çalıştırılarak delme işlemi yapılır. Deliklerindoğruluğu kontrol edilerek gerekli düzeltmeler yapılır. Markalanan delikler doğru ise tüm işparçaları çoklu delik makinesinde delinir. Çalışma bittiğinde makine kapatılır. Kompresörkapatılır. Matkap uçları sökülerek yerlerine konur. Makine üzerinde biriken talaş ve tozlartemizlenir. Şanzıman ve gresörlüklerine gres yağı konur.

 

Çalışma Güvenliği

 Kör matkaplarla çalışmayınız.

 Matkapları kovanlara sıkıca bağlayınız.

 Kompresörü çalıştırınız ve dolmasını bekleyiniz.

 Makinenin hava basıncını kontrol ediniz.

 Elinizi ve parmaklarınızı baskı takozlarından uzak tununuz.

 Matkapları kovana takarken sağa dönen kovana sağ kesicili matkap sola dönenkovana sol kesicili matkap takınız.

 Matkapların derinlik ve yükseklik ayarını yaptıktan sonra ayarları sabitleyiniz.

 

 

 

Teknik Özellikler

Delik Makinesi , Çoklu Delik Makinası Ozan Makina Market / satılık ikinci el delik makinaları fiyatları ve özellikleri

Online :   8
Bugün Tekil :   343
Dün Tekil :   271
Toplam Tekil :   1
Toplam Çoğul :   5444451
© 2013 Ozan Makina İthalat İhracat tüm hakları saklıdır.Bu sitede bulunan tüm resimler, yazılar, videolar, logo ve dökümanlar,Ozan Makina Market’e aittir. İzinsiz alınmaz ve kopyalanamaz.