Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
2. EL MAKİNELER »  Ebatlama Makinaları  »  Ebatlama Makinesi
Ebatlama Makinesi
Ürün Adı Ebatlama Makinesi
Marka
Ürün Kodu
Fiyatı
Durumu 2. El
 Sepete Ekle
Genel Özellikler

Ebatlama Makinesi

Ebatlama makineleri geniş tablalı malzemeler olarak bilinen yonga levha, lif levha,kontrplak vb. yapay ahşap malzemeleri yapılacak ürüne göre istenilen ölçülerde çabuk vekırıksız kesmeye yarayan makinelerdir.

Çeşitleri

Ebatlama makinelerini otomasyon derecesi göz ardı edilirse dikey ve yatay levhakesme makineleri olarak iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Ebatlama makinelerindekesime geçmeden önce bir kesim planı hazırlanması şarttır. Kesim planı yapılacak ürünüoluşturan parça listesine göre hazırlanır. Kesim planı ile parça kesim listesindeki hangiparçanın levhanın neresinden alınacağı ve elyaf yönü hesaplanır. Bu hesap sırasında fireoranını azaltmak ana ölçüttür. Ayrıca planda fire olacak kısımlar gösterilir. Ebatlamamakinelerinin ana çalışma prensipleri tablanın sabit konumda, kesici testerenin hareketliolmasıdır.

 Dikey ebatlama makineleri

Dikey ebatlama makineleri, testere lamasının konumu nedeniyle dikeyolarak yerleştirilir. Bu özellikleri nedeniyle çok az bir yer kaplar. Yer darlığı çekenişletmeler tarafından özellikle bu nedenle çok tercih edilir. En büyük dikey ebatlamamakinesi duvar dibine yerleştirildiğinde 2 m genişliğinde bir alan işgal eder. Makineningövdesi ve dayama ızgaraları tabanın rahat bir pozisyonda durmasını sağlamak için geriyedoğru eğilmelidir.

Dikey levha kesme makineleri iki grupta toplanır:

  Testeresi sadece dikey doğrultuda hareket eden dikey Ebatlama makineleri: Motor ve testere, dikey kızaklar içinde aşağı yukarımakinenin özelliğine göre bir el volanı ile ya da otomatik olarak hareketettirilir. Levha kesimi için motor ve testere, en üst noktaya kalkar vekesilecek olan levha, makineye dikey konumda yerleştirilir. Testeretaşkınlığı levha kalınlığına göre ayarlanır. Motor çalıştırılır. Sevk volanı,5normal bir ilerleme hızı sağlayacak şekilde döndürülerek testereninaşağıya doğru ilerleme yapması ve levhayı kesmesi sağlanır. 6 cmkalınlığı oluşturacak miktarda levha üst üste yerleştirilerek biroperasyonda kesilebilir. Formika ve ince levhaların kesiminde levha,dikey baskı grupları ile desteklenir. Yatay kesimler için, testere 180 sağaveya sola döndürülerek kesim genişliğine göre, sabit destek konumunagetirilir.

Testeresi hem dikey hem de yatay doğrultuda hareketli olan makineler: Hareketli testereli dikey levha kesme makinelerinde, motorve testere hareketli bir kızak üzerine bağlanmıştır. Motor ve testere, bukızak üzerinde dikey doğrultuda hareketle yatay kesimleri gerçekleştirir.Dayama ızgaralarına kesim esnasında zararı önlemek için, kızak belirlinoktalarda sabitleneceği gibi, gelişmiş modellerde yatay doğrultudakiherhangi bir noktada kesim yapılabilir. Hareketli testereli dikey levhakesme makinelerinde levha hareketi söz konusu değildir. Yatay kesimde,testerenin konumu dikey pozisyondan yatay pozisyona döndürülür vekesme hareketini yatay kızak içerisinde hareket eden testere ünitesisağlar. Dar parçaların boylarının kesilmesinde özel dayama siperleri vetırnakları kullanılır.

Önemli Kısımları ve Özellikleri

 Gövde: Makinenin bir çerçeveyi andıran metal gövdesi, kesilecek tablanınrahatça dayanabilmesi için, arkaya doğru hafifçe eğik durumdadır.

 Siper: Kesilecek tablayı alttan desteklemeye yarayan siper, işin büyüklüğünegöre en rahat çalışma yapılabilecek yükseklikte ayarlanabilir.

 Dayama ızgaraları: Kesim yapılacak malzemenin güvenli olarak durması içingeriye doğru eğimlidir.

 Motor ve testere: Testere motor miline direkt bağlıdır. Testere ve motoryatayda ve dikeyde kesim yapabilir. Düşeyde bu hareketi kızak sağlar. Motorundüşeyde hareketini bu kızak içerisinde bir el volanı kumanda eder. Düşeydoğrultuda kesim yapmak için motorun yatay konumda genişliği ayarlanır vemotor sabitlenir.

 Testere sevk düzeni: Motor ve testerenin düşeyde bağlı bulundukları düzenekaltta ve üste bulunan ray kanal üzerinde sağa sola hareket edebilir. Sabitlemevidaları gevşetilerek motor ve testerenin bu kanallar içerisinde hareketi sağlanır.Yatayda da kesim yapabilmek için yapılması gereken motoru yatay konumaçevirmek ve yükseklik ayarını sabitlemektir (Resim 1.4). Kesim işlemi eski tipmakinelerde motor çalıştıktan sonra yatayda veya düşeyde bir sonsuz vida vevolan yardımı ile, yeni tip makinelerde ilerleme motoru sayesinde otomatikyapılır. Bu otomatik çalıştırma kesim bitiminde otomatik olarak durmaktadır.Makine üzerinde acil durdurma emniyeti sayesinde durdurma işlemi yapılabilir.

 Baskı çubukları: İnce malzemelerin kesiminde levhanın dikey konumdabükülmesini engellemek için baskı çubukları kullanılır.

 Testerenin konumunun değiştirilmesi: Testere yatayda ve düşeyde kesimyapabilmek için bir ayar vidası yardımıyla çevrilebilir.

 Toz emme ünitesi: Kesim sırasında çıkan talaşlar aspiratör sitemine testereüzerinde bulunan toz emme ünitesi bağlanarak aktarılır. Böylece kesimsırasında çıkan talaş dışarı verilmez. Levha kesimi için motor ve testere en üstnoktaya çıkarılır. Kesim yapılacak malzeme makineye yerleştirilir, testeretaşkınlığı levha kalınlığına göre ayarlanır. Kesilmek istenen ölçüye göre kesimyeri ayarlanır. Motor çalıştırılır, testere aşağı doğru hareket ettirilerek kesimyapılır. Dar parçaların kesiminde özel dayama siperi ve tırnaklar kullanılarakparça sabitlenir.

 Ebatlama Makinesinde Çalışma Güvenliği

 Daima yapılacak işe uygun özellikte, çaprazlı ve bilenmiş testere kullanınız.

 Testereyi, kesilecek parça kalınlığından, sadece bir mm yüksekte çalışacakşekilde ayarlayınız.

 Bütün ayarlamaları, testere tamamen durduktan sonra yapınız.

 Makineyi çabuk durdurmak için testere dişlerine veya testerenin yan yüzüneparça dayamayınız.

 Dönmekte olan testerenin üzerinden elinizi veya iş parçasını katiyengeçirmeyiniz.

 Elinizi dönmekte olan testere lamasına fazla yaklaştırmayınız.

 Kısa ve dar parçaların kesiminde daima baskı çubuklarını kullanarak kesimyapınız.

 Testere yönünün değiştirilmesi işlemini yaparken testerenin durmasınıbekleyiniz ve vidaların iyice sıkıldığını kontrol ediniz.

 Çalışma sırasında makine etrafında ve üzerinde artık parça birikmesine fırsatvermeyiniz.

 Makineyi çalıştırdıktan sonra, testere normal hızını almadan parçayı kesmeyebaşlamayınız.

 Kesilmekte olan tablanın oynamaması için dayama ızgaralarına iyicedayanmasını sağlayınız.

 Testere lamasını sökmek ve takmak

o Kesim işlemi için uygun ve bilenmiş testere kullanınız.

o Makinenin milini tespit ediniz.(Milin tespiti, makine tipine göre,bir pimle bir anahtarla veya testere dişine bir ağaç parçadayatmakla yapılabilir.) Mil somununu, testerenin dönme yönündeçevirerek sökünüz.

Sayısal Değerleri

 Maksimum kesme boyu : 4000–5300 mm

 Maksimum kesme genişliği : 1800–2200 mm

 Kesme çapı : 40–80 mm

 Testere çapı : 220–300 mm

 Motor gücü : 1,7–5,5 KW8

 Makine boyu : 4–7 m

 Makine yüksekliği : 2,4–2,9 m

 Makine derinliği : 0,7–1,8 m

Bakımı

 İşleme başlamadan önce:

 Makine tablası ve testere laması üzerindeki talaş, reçine v.b.birikintilerimazotlu fırça ile temizleyiniz.

 Siper, kızaklı eklentiler ve ayar düzenlerinin normal çalıştığını kontrolediniz.

 Günlük bakım: Günlük çalışma bittiğinde, makine üzerinde talaş ve tozlarıtemizleyiniz.

 Haftalık Bakım:

 Testere lamasını sökünüz, temizleyiniz ve kaldırınız.

 Makinelerin her tarafındaki talaş ve tozları temizleyiniz.

 Mil ve kızak yataklarındaki yağlama noktalarını, makine kataloğundabelirtildiği şekilde yağlayınız.

 Bütün metal kısımlarını ince yağ ile hafifçe yağlayınız ve makineninüzerini örtünüz.

 Yıllık genel bakım: Yılda bir kez makineyi genel bakıma alarak aşağıdakielemanlarını kontrol ediniz. Gerekli gerdirme, sıkıştırma, onarma, değiştirme,ayarlama ve yağlama işlemlerini yapınız.

 Makine gövdesinin yere bağlantısını kontrol ediniz.

 Motor, şalter ve kablo bağlantılarını

 Mil yataklarını ve flaşlar.

 Testere eğim ve yükseklik ayar düzenlerini

 Koruyucu düzenleri

 Tabla üzerinde bulunan dayama ızgaralarını değiştiriniz.

 Kızaklar ve düzenek hareketini sağlayan rayları kontrol ediniz.

 Siper ve eklentileri

 Elektrik kablo ve şalter donanımı kontrol ediniz

 

Yatay Ebatlama Makineleri

Yatay levha kesme makineleri, dikey kesme makineleri gibi, yapay ahşap levhalarınve bazen de masif levhaların ölçülendirilmesinde kullanılır. Yatay levha kesme makinelerinde, dikey levha kesme makinelerinden farklı olarak, levhanın dayandığı tablayatay konumdadır ve adını bu konumdan almaktadır.

Bu makineler seri üretim mantığına uygun çalışır. Makinenin özeliğine göre 2, 3 tablanın üst üste konularak kenarlarını kırmadan kolayca kesimine imkân verir. Fabrika türüüretim yapan işletmeler tarafından çok tercih edilir. 8 saatte 150–200 plaka arasında kesimyapma kapasitesine, 126 mm net kesim yüksekliğine sahiptir. Yatay ebatlama makineleriüretici firmalara ve makinelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak çok farklı yapıdadır.Tüm işlemlerin tam otomatik olarak yapıldığı çıktısı yüksek ve hat üretimine uygun sonderece kapsamlı makineler de mevcuttur. Bu makinelerin işletme büyüklüğüne bağlı olarakseçilmesi gerekir. Genel olarak yatay, çok testereli ve otomatik fire hesabı yaparak kolaylıklabirden fazla tablayı üst üste kesme yeteneğine sahip makinelerdir. 

 Önemli Kısımları

 Makine bilgisayarı

Oldukça iyi özelliklere sahip bir kişisel bilgisayardan oluşmaktadır. Kolayca yerel ağabütünleşmiş olup diğer sistemlerle uyumludur. Bütün kesimleri otomatik olarak kaydeder.Oluşan problemleri giderebilmek amacıyla modem ve yazılım ile uzaktan bağlantısağlanabilmektedir. Bunun yanında hata gösterim özelliği de bulunmaktadır Yatay ebatlamamakinesine üretim planlama biriminin yaptığı projeler ve optimize programı sayesinde enaza indirilmiş fire oranları ile makinenin bilgisayarına ağ bağlantısı sayesinde yüklenir.Makine operatörü gönderilen bu verileri makine programına alarak kesime başlar. Kesimsırasında makine ekranından hangi parçaların kesildiğini kontrol edebilir. Yatay ebatlamamakinesi üreticileri makine hakkında seminerler vererek kullanılan programıöğretmektedirler. Optimizasyon programı sayesinde ihtiyaç duyulan parçaların ölçüler,adetler ve varsa kaplama yönleri belirtilerek maksimum verim ile kesim şablonlarıoluşturulur. Ayrıca istenirse stok kontrolü ve firelerin sonradan tekrar kullanılabilmesimümkündür. Yapılan kesimler ve veriler bilgisayarda saklanabilir, tekrar aynı kesimler sorunsuzca yapılabilir.

 Asansör kısmı

Yatay ebatlama makinesi ham madde deposunun hemen önüne kurulmalıdır. Buradayonga levha vb. malzemelerin taşınması açısından önemlidir. Dış yükleme paleti yardımıylamakinenin arka kısmındaki asansöre gelen malzemeler yine dayama aparatı yardımıylaasansörde düzgün istiflenmiş olur. Arka palete yükleme yapıldıktan sonra sıra bir andakesilecek olan malzemenin ön kısma (kesim yapılacak kısma) getirilmesine gelir. Bu işlemimakine bilgisayarı kumanda eder. İşlenen malzeme adedi bilgisayara yüklenir. Örneğin, 3adet sunta isteniyorsa 18x3=54 mm yazılır.

Makinenin arka üst sağ köşesinde bulunan piston devreye girer. Asansör kalkarkenpiston kolu kesilecek malzemeye değince asansör durur. Bilgisayara yazılan 54 mm yani 3yonga levhayı asansör makineye yüklemiş olur. Makine üzerinde ileri geri kesilecekmalzemenin geliş gidişini sağlayan bantlar çalışıp malzemeyi ön tablaya getirerek siperedayar ve üstten malzemenin kesim esnasında kaymasını önleyen baskı pistonları parçayısıkıştırır.

Üstten güvenlik amaçlı bir kol iner, içeride kesim esnasında örneğin, 54 mm keserkenön kısımda 54 mm’ den fazla bir kalınlık varsa makine otomatik olarak kesmeyi durdurur veüst dayamalar kalkar. Bu güvenlik önlemi kullanıcı için şarttır. Kesme işlemi başlar. Hassaskesim ve keserken kırma yapmasın önlemek için çizici önde esas kesim testeresi arkadakesim yapılır. Kesim bitince baskı kolları kalkar. Kesim genişliği için birden fazla testerekullanılabilir. Tabla üzerindeki paletler hareket eder ve kesilen malzeme makinenin öntablasına itilir. Tabla üzerinde ufak delikler vardır, bu deliklerden basınçlı hava itilir. Bubasınçlı hava sürtünmeyi azaltarak bir hava yastığı oluşturur. Hava yastığı sayesinde tablaüzerindeki malzeme kolay hareket eder.

 Testereler

Gövdenin hareketsiz alt kısmı içerisinde kesici daire testereler bulunur. Dikeykonumda dönen iki daire testereden önde ve küçük olanı, çizgi kesimi yaparak büyük testereile kesim esnasında levhadan kopmaları önler. Kaliteli bir kesime olanak sağlar. Ana dairetestere ise, esas kesme işlemini yapan kesicidir. Kesici bir ray üzerinde hareket etmekte olupelektronik kumandalıdır.

Gövde

Makinenin ana gövdesi, kesicinin hareket ettiği bölümdür. Kesim esnasında levhanınhareket etmeden emniyetli bir şekilde kesilmesini sağlamak için, üst gövde, pnomatik veyahidrolik kumanda ile aşağı yukarı hareketlidir. Bu hareket levha kalınlığına bağlı olarakkesim esnasında levhanın sabitlenmesini sağlar.

Ön tabla

Ön tabla kesilecek parçanın kesim öncesi hazırlıklarının yapılmasına yardımcı olur.Sürtünmeyi azaltarak, levhanın ölçülendirilmesinde kesim doğrultusuna hareketikolaylaştırmak için yüzey, hava yüzdürmeli veya parçalı olarak yapılabilir (Resim 1.8). Öntabla üzerinde, ölçü ayarını sağlayan ve makine türüne ve gelişmişliğine bağlı olarak farklışekillerde olabilen raylı veya boyunlu stoplar bulunur. Stoplar ayrıca, kesme ölçüsüne göre levhanın kesiciye doğru otomatik olarak itilmesini sağlar.

Arka tabla

Arka yardımcı tabla tek taraflı olarak ölçülendirilen parçanın makineden alınmasına veçevrilerek diğer tarafının ölçülendirilmesine yardımcı olur. Levhanın makineden alınması veçevrilmesinde, sürtünmeyi azaltarak işlemi kolaylaştırmak için tabla yüzeyinde değişikmetotlar uygulanır. 

Ebatlama Makinesinde Çalışma Güvenliği

 Yatay ebatlama makinesinde çalışmak için makinenin üreticisi olan firmatarafından bir eğitimden geçmeli ve operatör sertifikası almalısınız.

 Makine kullanıcısının temel bilgisayar bilgisine sahip olması ve makinebilgisayarına hakim olması şarttır.

 Kesim listesini ve kesilecek malzemeyi kontrol ediniz.

 Kesim listenizi önceden aynı kesimden yapılmışsa karşılaştırınız.

 Uygun malzeme seçildiğini kontrol ediniz.

 Daima yapılacak işe uygun özellikte, çaprazlı ve bilenmiş testere kullanınız.

 Bütün ayarlamaları, testere tamamen durduktan sonra yapınız.

 Kesim başladıktan sonra elinizi makine içerisine sokmayınız.

 Malzeme yükleme işini kesim başlamadan yapınız.

 Elinizi dönmekte olan testere lamasına fazla yaklaştırmayınız.

 Kesim işlemine başlamadan önce simülatörü kullanarak tereddütlerinizi kesimyapmadan giderebilirsiniz.

 Çalışma sırasında makine etrafında ve üzerinde artık parça, birikmesine fırsatvermeyiniz.

 Makineyi çalıştırdıktan sonra, testere normal hızını almadan parçayı kesmeyebaşlamayınız.

 Kesimi biten iş parçalarının istifini kontrol altında tutunuz. Yüksek ve düzensizistifler tehlike yaratabilir, unutmayınız.

 Testere lamasını sökmek ve takmak

 Makine tipine göre körelmiş testereleri işaret ederek belirler. Makinearıza verir.

 Kesim işlemi için uygun ve bilenmiş testere kullanınız.

 Makinenin milini tespit ediniz.(Milin tespiti, makine tipine göre, birpimle veya bir anahtarla yapılabilir.) Mil somununu, testerenin dönme yönünde çevirerek sökünüz.

 

Sayısal Değerleri

Özellikler

Kesim Uzunluğu 3100–4200–5600 mm

Maksimum Kesim Yüksekliği 90 mm

Ana Motor Gücü 9/12 KW

Çizici Testere Motor Gücü 1,1 KW

Ana Testere Çapı 355 mm

Çizici Testere Çapı 127 mm

Voltaj 400 V 50 Hz

Bakımı

 İşleme başlamadan önce

 Asansöre uygun malzemenin yüklendiğinden emin olunuz.

 Testerelerin keskinliğini ve sağlamlığını kontrol ediniz.

 Makinenin çalışması için gerekli hava basıncının olduğunu kontrolediniz.

 Hidrolik sistemlerin çalıştığını kontrol ediniz.

 Bilgisayarın normal çalıştığını kontrol ediniz.

 Makine etrafında gereksiz istifleme olmamasını sağlayınız.

 Günlük Bakım

 Günlük çalışma bittiğinde, testereleri kontrol ediniz.

 Makine üzerindeki talaş ve tozları temizleyiniz.

 Günlük kesim listelerini bilgisayarınıza kaydediniz.

 Günlük kesim listelerinizi dosyalayınız.

 Basınçlı hava tesisatını kontrol ederek kaçak olmamasını sağlayınız.

 Haftalık bakım

 Testere lamasını sökünüz, temizleyiniz.

 Makinelerin her tarafındaki talaş ve tozları temizleyiniz.

 Mil ve kızak yataklarındaki yağlama noktalarını, makine kataloğundabelirtildiği şekilde yağlayınız.

 Bütün metal kısımlarını ince yağ ile hafifçe yağlayınız ve makineninüzerini örtünüz.

 Yıllık genel bakım: Yılda bir kez makineyi genel bakıma alarak aşağıdakielemanlarını kontrol ediniz. Gerekli gerdirme, sıkıştırma, onarma, değiştirme,ayarlama ve yağlama işlemlerini yapınız.

 Makine gövdesinin yere bağlantısını kontrol ediniz.

 Motor, şalter ve kablo bağlantılarını

 Mil yataklarını ve flaşları

 Bilgisayarın bakımını yaparak yedeklemelerinizi yapınız.

 Testere eğim ve yükseklik ayar düzenlerini kontrol ediniz.

 Koruyucu düzenleri kontrol ediniz.

 Kızakları ve düzenek hareketini sağlayan rulmanları kontrol ediniz.

 Siperler ve eklentileri kontrol ediniz.

 Elektrik kablo ve şalter donanımı kontrol ediniz.

 Basınçlı hava tesisatının bakımını yapınız.

 

 

 

 

 

Teknik Özellikler

Ebatlama Makinesi / satılık ikinci el ebatlama makinaları fiyatları ve özellikleri

Online :   2
Bugün Tekil :   336
Dün Tekil :   271
Toplam Tekil :   1
Toplam Çoğul :   5444403
© 2013 Ozan Makina İthalat İhracat tüm hakları saklıdır.Bu sitede bulunan tüm resimler, yazılar, videolar, logo ve dökümanlar,Ozan Makina Market’e aittir. İzinsiz alınmaz ve kopyalanamaz.