Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
2. EL MAKİNELER »  Kalınlık Makinaları  »  Kalınlık
Kalınlık
Ürün Adı Kalınlık
Marka
Ürün Kodu
Fiyatı
Durumu 2. El
 Sepete Ekle
Genel Özellikler

 KALINLIK MAKİNESİ

Kalınlık makinesi, bir yüzü planya makinesinde rendelenerek düzeltilmiş iş parçalarının kalınlıklarını eşit ve düzgün olarak rendelemede kullanılan, otomatik sevk düzenli bir temel ağaç işleme makinesidir.

 Cumbası rendelenmiş kalın parçaların genişliklerini de çıkartmak mümkündür.

 Makinenin Çeşitleri

Kalınlık makineleri de planya makineleri gibi bıçak boyları ve tabla genişliklerine göre çeşitlendirilir ve isimlendirilirler.Bıçak boyları 30 ,40,50,160 cm’dir.Bıçak boyu ya da tabla genişliği 30 cm olan bir kalınlık makinesine 30’luk kalınlık makinesi denir.

Kalınlık makineleri sistem olarak birbirinin aynıdır. Her üretici firma kendine göre şeklinde bazı değişiklikler yapsa da çalışma sistemlerinde bir fark yoktur.

Kalınlık makineleri tek milli ve çift milli diye de ikiye ayrılır. Çift milli makineler piyasada çok yaygın değildir. Çift milli makinelerde üstte ve altta iki adet bıçak takılmış mil vardır. Makineye verilen iş parçasının bir yüzünü planya makinesinde düzeltmeye gerek yoktur. Makineye verilen iş parçasının aynı anda iki yüzü de rendelenerek kalınlığı çıkarılır.

Önemli Kısım ve Parçaları

 Ø Gövde

Ø Tabla

Ø Mil ve bıçaklar

Ø Geri tepme emniyet tırnakları

Ø Üst sevk silindirleri

Ø Ön baskı kirişi

Ø Arka baskı kirişi

Ø Kapak

Ø Hız ayarlayıcı

Ø Alt silindirler

Ø Yükseklik ayar kolu

Gövde

 Makinenin elemanlarını üzerinde taşıyan gövde üzerinde kalınlık ayarını gösteren bir ölçü cetveli vardır.

Tabla

 Makinenin gövdesi içinde yatay olarak duran tabla, iş parçasının üzerinden kaydırılarak kalınlığının çıkarılmasına yarar. Tablanın yüksekliği istenen parça kalınlığına göre bir yükseklik ayar kolu yardımıyla ayarlanabilir ve bu ayar gövde üzerindeki bir ölçü cetvelinden okunur. Tabla içinde, üst silindirlerin tam karşısında, tablaya tam paralel iki adet alt silindir vardır.

 Mil ve Bıçaklar

Kalınlık makinesinin, planya makinesinde olduğu gibi yatay konumda çalışan bir mili vardır. Milin çevresine, bıçakların bağlanabilmesi için mil uzunluğunda kanallar açılmıştır. Bu kanallara sıkma cıvataları ve kamalar yardımıyla bıçaklar sıkılır. Bıçak sayısı genellikle 3 veya 4 olur. Mil uzunlukları makinenin isimlendirme ölçüsüdür.

 Geri Tepme Emniyet Tırnakları

 Bu tırnaklar, makineye verilen iş parçasının, bıçaklar tarafından geriye fırlatılmasını önlemeye yararlar. İtme silindirinden önce gelir, bir diğer görevi de çok kalın parçaların makineye verilmesini engeller ve makine zorlanmaz.

Üst Sevk Silindirleri

Üst sevk silindirleri itme ve çekme silindirleri diye ikiye ayrılırlar. İtme silindiri bıçaktan önce gelir, iş parçasını iterek bıçağa veren silindirdir. Parçayı iyi kavraması için çevresine boylu boyunca dişler açılmıştır. Bıçak uçuş dairesinden 1 mm kadar aşağıdadır. Aynı anda değişik kalınlıktaki parçaların makineden geçirilebilmesi için silindirler çok parçalı ve içten yaylı yapılmıştır.

Bıçakların arkasında bulunan silindire çekme silindiri denir. Kalınlığı çıkan parçanın rendelenmiş yüzünün zedelenmemesi için yüzeyi düzgündür hatta bazı makinelerde çekme silindirinin yüzeyi lastik ya da kauçukla kaplanmıştır. Bıçak uçuş dairesinden 0,5 mm aşağıdadır. İtme ve çekme silindirleri hareketlerini makine motorundan ayrı bir motordan alırlar.  Ancak devirleri azdır.

 Ön Baskı Kirişi

 İtme silindirleri ile mil arasında ve bıçak uçuş dairesinden 0,2–0,5 mm aşağıdadır. İtme silindirinden kurtulan iş parçasını yaylı olarak bastırtarak titrememesini sağlar. Farklı kalınlıklardaki parçaları aynı anda makineye bastırabilmek için, itme silindirinde olduğu gibi çok parçalı olarak yapılmıştır.

 Arka Baskı Kirişi

 Mil ile çekme silindiri arasında bulunan arka baskı kirişi tek parça halinde ve iki başlarından yaylı olarak çalışır. Bıçaktan kurtulan iş parçasının titremeden dışarı çıkmasını sağlar.

 Kapak

 Bıçak ve silindirlerin üzerini örterek talaş ve budakların fırlamasını önler. Gerektiğinde ve bıçaklar değişeceği zaman açılıp kapanabilecek şekildedir.

  Hız Ayarlayıcı

 Üst silindirler hareketlerini makinenin ana motorundan ayrı bir motordan alırlar.  Parçanın ilerleme hızı üst silindirlerin devir sayısına bağlıdır. İlerleme hızı dar parçalarda fazla, geniş parçalarda az olmalıdır. Hız ayarlayıcı bu ilerleme hızını ayarlar, gerekirse ilerleme hızını dolayısıyla üst silindirlerin hareketini tamamen durdurabilir. Hız ayarlayıcıya vites kutusu da denir.

 Alt Silindirler

 Alt tabla üzerinde itme ve çekme silindirlerinin tam karşısında bulunurlar. Kalınlığı çıkacak parçaya bıçak ve üst silindirler kuvvetle basar. Ve bir sürtünme meydana gelir. Bu sürtünmeyi ortadan kaldırmak için alt silindirler yapılmıştır. Alt silindirler sürtünmeyi azaltmak için tabla yüzeyinden 0,2–0,3 mm yukarıdadırlar. Hareketlerini motordan almazlar, sürtünme sayesinde dönerler.

 Yükseklik Ayar Kolu

 Alt tablanın yüksekliğini dolayısıyla iş parçasının kalınlığını ayarlayan, makinenin yan tarafında olan ve elle kumanda edilen koldur. Bazı firmaların ürettiği makinelerde yükseklik ayarı otomatik olarak yapılır.

- Kalınlık Makinesi Bıçakların Bilenmesi

Kalınlık makinesi mil ve bıçakları ile planya makinesi mil ve bıçakları arasında hiçbir fark yoktur. Sadece birinde mil ve kesici bıçaklar altta birinde üst kısımdadır. Aynı şekilde, aynı makinelerle bilenir ve aynı şekilde takılırlar.

- Kalınlık Makinesi Bıçaklarını Sökmek ve Takmak

Ø Makinenin üst kapağını kaldırınız, talaşlarını temizleyiniz ve planya makinesindeki sökme işlemini aynen uygulayınız.

Ø Bıçak ayar köprüsünü kontrol ediniz, mil üzerine yerleştiriniz ve bıçakların taşkınlığını ayarlayınız.

Ø Bıçakların yüksek kısımlarını bir ağaç parça ile içeri vurunuz, düşük kısımları ise dışa çektiriniz.

Ø Bıçak tespit vidalarını planya makinesinde olduğu gibi sıkınız.

Ø Üst kapağı kapatınız, makineyi çalıştırıp durdurarak son kontrolünü yapınız.

- Kalınlık Makinesi Sayısal Değerleri

 Ø Tabla genişliği: 30- 160 cm

Ø Kesme hızı:25- 50 m/sn.

Ø Sevk hızı:3–30 m/dk.

Ø Mil dönme hızı:3600–6000 dev/dk.

Ø Motor gücü:3–25 hp.

- Kalınlık Makinesi Çalışma Güvenliği

 Ø Parça yüzeyinde çivi, taş, vb. yabancı cisimlerin bulunup bulunmadığını kontrol ediniz, gerekirse tel fırça ile temizleyiniz.

Ø Budaklı, çatlak ve bir yüzü planya makinesinde düzeltilmemiş parçaları makineye vermeyiniz.

Ø Parçayı daima elyaf yönünde rendeleyiniz.

Ø İş parçasının boyu sevk silindirleri arasındaki mesafeden biraz daha uzun olmalıdır. Bu mesafeden kısa parçaları makineye vermeyiniz.

Ø 1 cm’den daha ince parçaları alt destek parçası olmaksızın makineye vermeyiniz.

Ø Kalınlığı az, genişliği fazla olan parçaların genişliklerini makinede çıkarmayınız. Parça yana eğilir ve açısı bozulur.

Ø Çalışırken makinenin tam arkasında değil yan tarafında durunuz. 

Ø Tabla hizasına eğilip çalışan makinenin içine kesinlikle bakmayınız. Talaş ve parçalar gözünüze fırlayabilir.

Ø İtme silindirleri çok parçalı değilse farklı kalınlıktaki parçaları makineye yan yana vermeyiniz.

Ø Parçayı makineye verirken ve alırken elinizi tabla hizasından daha içeri sokmayınız.

Ø Rendeleme sırasında sıkışma olursa hemen sevk sistemini ve makineyi durdurunuz. Sonra tablayı aşağı indirerek parçayı geriye çekiniz.

Ø Uzun parçaların makineden çıkışta sarkmasını önlemek için bir yardımcı eleman veya destek sehpası kullanınız.

Ø Talaş kalınlığını işin özelliğine göre ve makineyi zorlamayacak şekilde ayarlayınız.

-Kalınlık Makinesi Bakımı

 Ø İşleme başlamadan önce

• Bıçakların keskinliğini kontrol ediniz, kör bıçakla çalışmayınız

• Tabla yükseklik ayar düzenini varsa talaş emme düzenini kontrol ediniz.

• Mil ve bıçaklar, sevk silindirleri ve tabla üzerindeki reçine vb. birikintileri mazotla temizleyiniz.

 Ø Günlük bakım

Günlük çalışma sonunda makine üzerindeki talaş ve tozları temizleyiniz.

 Ø Haftalık bakım

• Mil, silindir ve kızak yataklarındaki yağlama noktalarını, makine kataloğunda belirtildiği şekilde yağlayınız.

• Makineyi temizleyiniz, bütün metal yüzeylerini ince yağ ile yağlayınız.

 Ø Yıllık genel bakım

• Motor, şalter ve kablo bağlantılarını kontrol ediniz.

• Kayış, kasnak ve dişlileri kontrol ediniz.

• Bıçak yataklarını kontrol ediniz.

• Sevk silindirlerini ve yaylarını kontrol ediniz.

• Tabla ayar düzenlerini kontrol ediniz.

Teknik Özellikler

Kalınlık / satılık ikinci el kalınlık makinaları fiyatları ve özellikleri

Online :   4
Bugün Tekil :   353
Dün Tekil :   386
Toplam Tekil :   1
Toplam Çoğul :   5358149
© 2013 Ozan Makina İthalat İhracat tüm hakları saklıdır.Bu sitede bulunan tüm resimler, yazılar, videolar, logo ve dökümanlar,Ozan Makina Market’e aittir. İzinsiz alınmaz ve kopyalanamaz.